Bijscholing | Basisprogramma


Regels Opstellen

Als je wil dat kinderen zich ‘goed gedragen’ begint dat bij het formuleren van dit goede gedrag, op een manier die voor kinderen begrijpelijk en activerend is.

Bijscholing voor leerkrachten/pedagogisch medewerkers:
Worden er bij jullie algemene regels gehanteerd die iedereen kent en handhaaft? En hoeveel vrijheid heeft eenieder om de groepsregels invulling te geven? We bespreken het verschil tussen algemene regels en groepsregels en het nut en de noodzaak van eenduidigheid in gedragsverwachtingen. U krijgt in dit onderdeel antwoord op de vraag: hoe formuleer je een goede gedragsregel? Een goede gedragsregel is onder andere positief geformuleerd en activerend. Nadat de regels goed opgesteld zijn ligt er nog de belangrijke taak van de regels handhaven. Uiteraard is consequent zijn erg belangrijk, maar omdat niet ieder kind hetzelfde is werkt ook niet voor ieder kind dezelfde aanpak. Aan het eind van deze module heb je hier een helder zicht op.

Workshop voor ouders:
Ken je het verschil tussen regels en afspraken? Hanteer je thuis bepaalde regels? Heb je deze regels opgelegd of heb je hierover afspraken gemaakt met je kind(eren)? Soms kan het zinvol zijn om afspraken te maken waar je kind invloed op mag uitoefenen. Soms kan het juist zinvol zijn om heel stellig een regel op te leggen. Wanneer kies je voor welke vorm? En hoe formuleer je nou zo’n regel of afspraak? Aan het eind van dit onderdeel weet je hoe je op een goede manier gebruik kunt maken van regels en afspraken.

Terug naar Basisprogramma