Bijscholing | Basisprogramma


Executieve Functies

De executieve functies worden ook wel de hogere controlefuncties van de hersenen genoemd. Deze functies in ons brein zijn essentieel bij het aanleren van gedrag of het doorbreken van reeds aangeleerde gedragspatronen.

Wanneer één of meer van deze functies onderontwikkeld zijn, kan dat zichtbaar zijn in gedrag van kinderen. Het kan erop lijken dat een kind moedwillig bepaald gedrag vertoont, terwijl dat gedrag in werkelijkheid zijn oorsprong in de hersenen vindt.

Om gedrag van kinderen goed te begrijpen is het daarom nodig om kennis te hebben van deze functies en hun invloed op gedrag. In dit onderdeel leg ik u dit uit en laat ik u door middel van enkele testjes proefondervindelijk ervaren wat de executieve functies precies zijn.

Terug naar Basisprogramma