Cursusaanbod

Net zoals kinderen sterk of zwak kunnen zijn in rekenen of taal, kunnen kinderen ook sterk en zwak zijn op het gebied van gedrag. Waar het ene kind uit zichzelf al heel zelfstandig of behulpzaam is, is een ander kind nog veel afhankelijker of opstandiger. Kinderen met faalangstige kenmerken, kinderen die herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen, kinderen die buiten de groep vallen.. ze hebben hulp nodig net zoals een zwakke rekenaar dat heeft.

Of je nou leerkracht, pedagogisch medewerker of ouder bent, er is een aantal zaken waarvan je op de hoogte zou moeten zijn als je gedrag van kinderen wilt begrijpen en beïnvloeden. De inhoud van de bijscholing van Kind & Gedrag is voor deze drie doelgroepen in de kern hetzelfde, maar de insteek is toegespitst op de kenmerken van de doelgroep. Het gedrag van kinderen wordt van verschillende kanten bekeken waardoor een compleet beeld ontstaat. Gedragswetenschapper Rosanne Bos kan hierbij gebruik maken van de kennis die zij heeft opgedaan tijdens de opleiding orthopedagogiek en de jarenlange ervaring die zij heeft in zowel de kinderopvang als het onderwijs.

Bijscholing voor leerkrachten

Er wordt van leerkrachten gevraagd om aan vele verschillende kinderen passend onderwijs te bieden. Een voorwaarde om tot leren te kunnen komen is een positief schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en competent voelen. Maar hoe realiseert u zo’n klimaat voor alle leerlingen? Rosanne Bos is al 9 jaar werkzaam in het onderwijs en heeft ervaring in zowel boven- als onderbouw. Zij kent de drukke dagelijkse praktijk en kan u daarom van realistische en praktische adviezen voorzien.
Meer informatie klik hier

Bijscholing voor pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers hebben de lastige taak om een soort thuissituatie te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, tot rust kunnen komen en zich tegelijk ook nog kunnen ontwikkelen. Maar al die kinderen hebben verschillende ervaringen omdat hun thuissituaties heel verschillend zijn en al hun ouders hun eigen manier van opvoeden hanteren. Het is daarom een hele kunst om een sfeer te creëren waarin alle kinderen optimaal kunnen functioneren. Rosanne Bos heeft werkervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang (KDV & BSO) en snapt daarom waar u tegenaan kunt lopen.
Meer informatie klik hier

NIEUW! Workshop voor ouders

Als ouder komt u regelmatig boeken en artikelen tegen met allerlei inzichten over het gedrag van kinderen. Het ene boek zegt dat u uw intuïtie moet volgen, het andere boek vertelt u dat u consequent moet blijven. Het klinkt allemaal wel aannemelijk, maar wat betekent dit nou eigenlijk voor uw oudergedrag? Rosanne Bos legt tijdens een leerzame bijeenkomst uit wat er ten grondslag ligt aan het gedrag van uw kind. Als u begrijpt hoe het gedrag van uw kind ontstaat zult u daarmee ook beter in staat zijn om dit gedrag te beïnvloeden. Er is in de workshop ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.
Meer informatie klik hier

Teamscholing

Bij teamscholing op locatie is het basisprogramma naar wens uit te breiden met keuzemodules, waarin aandacht besteed kan worden aan een wat specifieker onderdeel waar uw instelling graag extra informatie over zou willen. Bij individuele inschrijving op vaste cursusdagen is er vooraf vastgesteld of er aanvullend een keuzemodule wordt aangeboden.
Meer informatie klik hier