Bijscholing | Keuzemodules

Als aanvulling op de basismodules kunt u desgewenst een keuze maken uit onderstaande aanvullende keuzemodules. Het basisprogramma duurt 2½ uur, elke keuzemodule die daarop volgt duurt een half uur. Elke keuzemodule sluit qua inhoud en informatie aan op de basismodules. Wanneer uw team eerder al inhoudelijk geschoold is in een van de basismodule-onderdelen is het in overleg mogelijk om een basismodule in te wisselen voor een keuzemodule.

Pesten: preventie & interventie

Als je tégen pesten bent, waar ben je dan vóór? Als een kind gepest wordt, kun je dan het beste die leerling weerbaarder maken of juist beter de pester(s) aanpakken? In deze keuzemodule krijgt u antwoord op deze vragen. Een leerling die pest heeft alleen succes als er ook ‘toeschouwers’ en ‘meelopers’ zijn. Bij zowel preventie als interventie is het belangrijk om álle kinderen te betrekken bij het groepsproces. We bespreken hoe u dit klassikaal en schoolbreed kunt aanpakken.

Gedragsbeleid

Heeft u school nog geen gedragsbeleidsplan? Dan is dit onderdeel geschikt voor u. Ik licht toe welke onderdelen een gedragsbeleidsplan bevat en welke stappen u kunt nemen om deze onderdelen met het hele team vorm te geven. Dit verduidelijk ik met praktijkvoorbeelden.SEL: nut en noodzaak

Is sociaal emotioneel leren al een standaard onderdeel van uw lespakket? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die structureel les krijgen in sociaal emotionele vaardigheden niet alleen sterker worden op sociaal emotioneel gebied, maar ook beter presteren op schoolse vakken. Ik neem met u door waar een goede SEL-methode aan voldoet, welke er op de markt zijn en hoe u als team op zoek kunt gaan naar een methode die bij uw school past.

Stoornis in beeld

U kiest een gedrags- of ontwikkelingsstoornissen waarover uw team meer wilt weten. Een aantal van de mogelijkheden: ADHD, ADD, ASS (klassiek autisme, syndroom van asperger, PDD-NOS), NLD, ODD, CD, MCDD, tourette syndroom, DCD, hechtingsproblematiek, angststoornissen en depressie bij kinderen.

Werken met een groepsplan voor gedrag

Het groepsplan voor rekenen en spelling is op de meeste basisscholen al niet meer weg te denken. Overweegt u ook aan de slag te gaan met een groepsplan voor gedrag? Dan neem ik met u door hoe u dit vorm zou kunnen geven.

Kind en Echtscheiding

Veel kinderen krijgen er mee te maken: ouders die uit elkaar gaan. Wat kunt u als leerkracht/school doen om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, zonder in de rol van hulpverlener te stappen? Hoe gaat u om met ouders die niet meer door één deur kunnen? We bespreken de do’s en don’ts.

Gericht observeren

Er is iets met die ene leerling, maar u kunt uw vinger er niet opleggen.. Hij komt niet aan werken toe, wordt snel boos of steekt zelden zijn vinger op in de klas. MDO aanvragen? Of toch niet? Ik reik u wat simpele observatiemethodes aan die u gewoon zelf in de klas zou kunnen toepassen om meer zicht te krijgen op die ene leerling. Daarnaast bespreken we een aantal lichte interventies die u zou kunnen uitproberen in de klas.