Over Rosanne Bos

"When one teaches, two learn." Robert Heinlein

Mijn naam is Rosanne Bos. Al van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden. Tijdens mijn eerste stage, op een asielzoekersschool, voelde ik me apetrots de titel ‘juf’ te mogen dragen. Nu, vijftien jaar later, ben ik dat nog steeds. Ik heb in veel verschillende klassen lesgegeven, zowel in onder- als bovenbouw en zowel in het in het regulier- als het speciaal onderwijs (cluster 4).

Natuurlijk help ik een kind dat moeite heeft met rekenen heel graag op weg, maar als ik een leerling in mijn groep krijg met gedragsproblemen wakkert dat mijn vuurtje aan. Wat maakt dat Sam van die boze buien krijgt als hij iets moet doen waar hij geen zin in heeft, of Kim zo’n moeite heeft met de waarheid spreken? Die kinderen bleken voor mij al snel de pareltjes van mijn werk.

In 2012 heb ik de studie Pedagogische Wetenschappen afgerond, richting: orthopedagogiek. Tijdens deze studie heb ik heel veel geleerd over factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen, over gedragsstoornissen, over onderzoek en het inzetten van interventies. Zo werd in de loop der jaren zowel mijn praktische als theoretische kennis vergroot en verdiept. Ik kreeg een steeds helderder beeld van wat een leerkracht kan doen voor een kind met gedragsmoeilijkheden, en hoe het gedrag van de leerkracht een protectieve factor kan zijn voor het überhaupt ontstaan van gedragsproblemen bij kinderen. De manier waarop wij als leerkracht naar de kinderen kijken, zelfs hoe wij naar de wereld kijken, vormt de kinderen en daarmee ook hun gedrag. Ik zie dit als een heel krachtig en bijna magisch iets waarmee wij als leerkracht heel zorgvuldig om moeten gaan, maar waar we ook gebruik van kunnen maken.

Vanuit die realisatie ontstond ook mijn nieuwe missie; mijn kennis en ervaringen niet alleen inzetten voor de kanjers in mijn klas, maar voor een breder publiek. En zo werd begin 2015 Kind & Gedrag een feit. Ik zet mij, naast mijn werk in de klas, in om bijscholing te bieden aan leerkrachten in het primair onderwijs, waarbij ik theorie en praktijk koppel, informatie geef, maar ook aanzet tot (zelf)reflectie. Mijn bedoeling is dat elke leerkracht naderhand naar huis gaat met nieuwe ideeën om het gedrag van kinderen in hun klas positief te beïnvloeden.
Daarnaast bied ik consultancy- en adviesdiensten aan diverse instituten die zich op enige manier bezighouden met het gedrag van kinderen. Daarnaast probeer ik met vlogs, blogs en korte handgeschreven tekstjes de volgers van mijn pagina te inspireren. Daarnaast ben ik zelf ook nooit uitgeleerd, dus volg ik regelmatig bijscholingstrajecten, woon ik congressen bij of doe ik zelfstudie om mijn kennis te vergroten.

Kijkt u vooral even rond op mijn website en schroom niet om contact met mij op te nemen als u nog vragen of opmerkingen heeft. Hopelijk tot ziens!

Rosanne Bos